Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

rnrn

112: Ο αριθμός που πρέπει να θυμάστε αν βρεθείτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

rnrn

Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.
rn

rnrn

Χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της ΕΕ,
rn

rnrn

διευκολύνοντας την τηλεφωνική πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος αριθμός
rn

rnrn

για τους πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό.

rnrn

Το 112 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης.
rn

rnrn

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ αποτελεί ωστόσο τον μοναδικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί επίσης
rn

rnrn

σε μερικές χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία και η Νότια Αφρική.

rnrn

Στην Ελλάδα, το 112 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και συνδέει τον καλούντα, ανάλογα
rn

rnrn

με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης που αυτός αναφέρει με:

rnrn

·         την Αστυνομία

rnrn

·         τo Πυροσβεστικό Σώμα

rnrn

·         το ΕΚΑΒ

rnrn

·         το Λιμενικό Σώμα

rnrn

·         την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056

rn